Hotline : 0977 85 66 99 -  Email : nhiethan@gmail.com

Vietnamese Chinese (Simplified)

Máy CUT60P

Thông tin bổ sung

  • Giá: Liên hệ để giá tốt

                   

  • Súng cắt P80
  • Dây khí
  • Đồng hồ
  • Phụ kiện kèm theo (nếu có)

Bình luận

Phụ kiện khác