Hotline : 0977 85 66 99 -  Email : nhiethan@gmail.com

Vietnamese Chinese (Simplified)

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

       

 • Bộ phụ kiện

  Bộ dẫn dây, cáp phi 50 dài 2m

  Súng hàn 350A 3m Pana

  Ống dẫn khí đơn

  Kẹp mass 2m

  Đồng hồ CO2

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                

 • Bộ phụ kiện

  Bộ dẫn dây, cáp phi 35 dài 2m

  Súng hàn 200A 3m Pana

  Ống dẫn khí đơn

  Kẹp mass 2m

  Đồng hồ CO2

   

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

  Điện áp:

  220V/200A

 • Bộ phụ kiện

  Phụ kiện đồng bộ tháo kèm: Súng hàn

  MIG P180, Kẹp mass 300A,3m cáp, Đồng hồ đều áp CO2, 2 Cổ dê,

  khóa lục giác

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

  Điện áp: 380 V/80 A

 • Bộ phụ kiện

  Phụ kiện đồng bộ tháo kèm: Đuốc cắt plasma P80 5M;

  Kẹp mass 300A, 3m; 1.bộ lộc khí, 4 cổ dê, 1 sứ phân khí

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

  Điện áp: 380 V/80 A

 • Bộ phụ kiện

  Phụ kiện đồng bộ tháo kèm: Đuốc cắt plasma P80 5M;

  Kẹp mass 300A, 3m; 1.bộ lộc khí, 4 cổ dê, 1 sứ phân khí

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

  Điện áp: 220 V/40 A

 • Bộ phụ kiện

  Phụ kiện đồng bộ tháo kèm: Đuốc cắt plasma PT31 5M;

  Kẹp mass 300A, 3m; 1.bộ lộc khí, 4 cổ dê, 1 sứ phân khí

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

   Điện áp: 220 V/190A

 • Bộ phụ kiện

  Phụ kiện kèm theo: 02 đầu nối cáp nhanh

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

  Điện áp:

  220-380V/210-280A

  Dùng hàn hồ quang kim loại

 • Bộ phụ kiện

  Phụ kiện đồng bộ tháo kèm: 2 đầu nối cáp nhanh, khóa lục giác

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

  ....

 • Bộ phụ kiện

  ....

   

Thông tin bổ sung

 • Giá Liên hệ để giá tốt
 • Thông số kỹ thuật

                        

 • Bộ phụ kiện
  • Nguồn máy
  • Dây kẹp mass
  • Dây kềm hàn

Phụ kiện khác